หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) มาใช้ สำหรับการตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป : ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

20

เมื่อวันที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายศุภโชค  ก่อเกื้อ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล  พร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลจังหวัดสตูล ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” โดยมีประชาชนชาวสตูลสวมใส่เสื้อยืดพระราชทาน “Bike อุ่นไอรัก” และสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร ณ  ศาลากลางจังหวัดสตูล  โดยเริ่มปั่นจักรยานพร้อมกันในเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา
อ่านข่าว