หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) มาใช้ สำหรับการตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป : ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

37

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายศุภโชค ก่อเกื้อ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลจังหวัดสตูล ผู้อำนวยการ  และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนี้ เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ เทศบาลเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
อ่านข่าว