ศาลจังหวัดสตูล


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลให้บริการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สามารถขอรายละเอียดได้ที่ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074711078 :ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

136

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ ดร.มนัส  โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน” โดย นายชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางสุดเขต ฤทธิมนตรี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรศาลจังหวัดสตูล  ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ  หอประชุมโรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ