ศาลจังหวัดสตูล


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

60

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นางชุลีภรณ์  เฟื่องฟุ้ง  ตรียุทธนากุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล  พร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลจังหวัดสตูล ดะโต๊ะยุติธรรม ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสตูล  ร่วมพิธีเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ขึ้นประดิษฐาน ณ ห้องพิจารณาคดี  ชั้น ๒  ศาลจังหวัดสตูล ตามรูปแบบที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)