หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

41

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายศุภโชค  ก่อเกื้อ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้อำนวยการ ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙  ณ สตารินทร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 32
ผบ.263/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.622/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.623/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.624/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.625/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.626/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.633/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.639/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.640/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.687/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.688/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.723/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.724/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.725/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.726/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.727/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ.728/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.729/61
นัดไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
พ.101/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.67/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1079/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 10
อ.1204/61
นัดคุ้มครองสิทธิตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 10
อ.1205/61
นัดคุ้มครองสิทธิตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 10
อ.1206/61
นัดคุ้มครองสิทธิตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
อ.1207/61
นัดคุ้มครองสิทธิตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
อ.1208/61
นัดคุ้มครองสิทธิตรวจพยานหลักฐษน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
อ.1547/61
นัดสอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1548/61
นัดสอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.190/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2375/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 10
อ.3501/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.716/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 10