หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

9

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และเชิญถุงยังชีพพระราชทาน แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๘๐๔ ครอบครัว เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ เป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมี นางชุลีภรณ์  เฟื่องฟุ้ง ตรียุทธนากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล ร่วมต้อนรับและมอบถุงพระราชทาน  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู  จังหวัดสตูล
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
อ.1624/57
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.231/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2666/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.151/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)