หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

78

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการ “ศึกษาดูงานระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยในชั้นปล่อยชั่วคราว”  โดยมีนายศุภโชค ก่อเกื้อ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานและสามารถ นำแนวคิดที่ได้มา ปรับใช้ในการปล่อยชั่วคราวให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ  ศาลจังหวัดสงขลา
อ่านข่าว