จำนวนข่าวทั้งหมด 100
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
นางดวงนภา  อุทัยพันธ์ เรือนแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล  เยี่ยมคารวะนางภคมณฑน์  เมธีธรรมาภรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
นางดวงนภา อุทัยพันธ์ เรือนแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล เยี่ยมคารวะนางภคมณฑน์ เมธีธรรมาภรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่   
  :: ข่าวที่ 499   :: วันที่ 6 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
ประกาศศาลจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลและสถานที่ศาลจังหวัดสตูล
ประกาศศาลจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลและสถานที่ศาลจังหวัดสตูล   
  :: ข่าวที่ 498   :: วันที่ 11 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
ศาลจังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบ
ศาลจังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบ
  :: ข่าวที่ 497   :: วันที่ 10 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 68 )
ศาลจังหวัดสตูล จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมระหว่างศาลจังหวัดสตูลกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัด
ศาลจังหวัดสตูล จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมระหว่างศาลจังหวัดสตูลกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัด   
  :: ข่าวที่ 496   :: วันที่ 2 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 95 )
ศาลจังหวัดสตูลร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดาของนายพรสักก์ พิทักษ์ธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักอธิบดีผู้พากษาภาค ๙
ศาลจังหวัดสตูลร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดาของนายพรสักก์ พิทักษ์ธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักอธิบดีผู้พากษาภาค ๙
  :: ข่าวที่ 495   :: วันที่ 19 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 58 )
ศาลจังหวัดสตูลร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดสตูลร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 494   :: วันที่ 17 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 43 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”   
  :: ข่าวที่ 493   :: วันที่ 11 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 82 )
นางดวงนภา อุทัยพันธ์ เรือนแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล บันทึกเสียงการกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๓
นางดวงนภา อุทัยพันธ์ เรือนแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล บันทึกเสียงการกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓   
  :: ข่าวที่ 492   :: วันที่ 11 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ รพี ๕๘
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ รพี ๕๘   
  :: ข่าวที่ 491   :: วันที่ 11 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 59 )
ศาลจังหวัดสตูลจัดงานวันรพีประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดสตูลจัดงานวันรพีประจำปี ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 490   :: วันที่ 9 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 126 )
ศาลจังหวัดสตูลร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดสตูลร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 489   :: วันที่ 9 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
ประกาศศาลจังหวัดสตูล เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน ๒ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดสตูล
ประกาศศาลจังหวัดสตูล เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน ๒ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดสตูล   
  :: ข่าวที่ 488   :: วันที่ 5 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูลเยี่ยมอาการป่วยและให้กำลังใจผู้ประนีประนอม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูลเยี่ยมอาการป่วยและให้กำลังใจผู้ประนีประนอม
  :: ข่าวที่ 487   :: วันที่ 5 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 43 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล“วันรพี” ประจำปี ๒๕๕๘
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล“วันรพี” ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 483   :: วันที่ 5 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 111 )
ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาสัญจร ประจำปี ๒๕๕๘ ”ณ ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาสัญจร ประจำปี ๒๕๕๘ ”ณ ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
  :: ข่าวที่ 482   :: วันที่ 5 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดสตูลร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ศาลจังหวัดสตูลร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
  :: ข่าวที่ 481   :: วันที่ 3 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาสัญจร ประจำปี ๒๕๕๘ ” ณ เทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล
ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาสัญจร ประจำปี ๒๕๕๘ ” ณ เทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล
  :: ข่าวที่ 479   :: วันที่ 3 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
  :: ข่าวที่ 474   :: วันที่ 24 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
อัยการศาลสูงจังหวัดสตูล เยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล
อัยการศาลสูงจังหวัดสตูล เยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล
  :: ข่าวที่ 473   :: วันที่ 24 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 84 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ตรวจราชการศาลจังหวัดสตูล
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ตรวจราชการศาลจังหวัดสตูล
  :: ข่าวที่ 472   :: วันที่ 23 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 78 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |