ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสตูล เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


เอกสารแนบ