ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) มาใช้ สำหรับการตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป : ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

นายชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ธนาคารออมสินร่วมใจไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง ประจำปี ๒๕๕๙

นายชยกมล  เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ธนาคารออมสินร่วมใจไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง  ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายชยกมล  เกษมสันต์ ณ อยุธยา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ ธนาคารออมสินร่วมใจไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง ประจำปี ๒๕๕๙ ” โดยมีผู้พิพากษาศาลจังหวัดสตูล  ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน  ศาลจังหวัดสตูลร่วมกับธนาคารออมสินเขตตรัง จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้เจรจาก่อนมีการฟ้องร้องต่อศาล ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ทุกฝ่าย ทั้งนำไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์และสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติ ณ ศาลจังหวัดสตูล