ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) มาใช้ สำหรับการตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป : ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ตรวจราชการศาลจังหวัดสตูล

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ตรวจราชการศาลจังหวัดสตูล
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายชยกมล  เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดสตูล  ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการ และบุคลากรศาลจังหวัดสตูลให้การต้อนรับ นายเลิศชัย  ภักดีฉนวน  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พร้อมคณะ ซึ่งมาตรวจราชการ    เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศาลจังหวัดสตูล ณ ศาลจังหวัดสตูล