ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

ศาลจังหวัดสตูลร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพบิดาของนายอรรถพร เพชรแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสตูล

ศาลจังหวัดสตูลร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพบิดาของนายอรรถพร  เพชรแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสตูล
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายชยกมล  เกษมสันต์ ณ อยุธยา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรศาลจังหวัดสตูล  ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนายอำไพ  เพชรแก้ว บิดาของนายอรรถพร  เพชรแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสตูล ณ วัดพุทธิการาม  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา