ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) มาใช้ สำหรับการตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป : ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

ศาลจังหวัดสตูลร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์

ศาลจังหวัดสตูลร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายชยกมล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล  พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการ และลูกจ้างศาลจังหวัดสตูล ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต และเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล คณะสงฆ์ทั่วประเทศได้กำหนดจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง ณ วัดชนาธิปเฉลิม อำเภอเมือง จังหวัดสตูล