ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสตูลประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสตูลประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารแนบ