ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) มาใช้ สำหรับการตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป : ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

ศาลจังหวัดสตูล ต้อนรับรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ในโอกาสตรวจราชการ

ศาลจังหวัดสตูล ต้อนรับรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ในโอกาสตรวจราชการ
เมื่อวันที่ ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางชุลีภรณ์  เฟื่องฟุ้ง ตรียุทธนากุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเพชรบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดสตูล  ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการ และบุคลากรศาลจังหวัดสตูลให้การต้อนรับ  นายศุภชาติ  ถิ่นพังงา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พร้อมคณะ ซึ่งมาตรวจราชการ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของศาลจังหวัดสตูล ณ ศาลจังหวัดสตูล