ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

ศาลจังหวัดสตูลร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรฯ

ศาลจังหวัดสตูลร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรฯ
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา นางชุลีภรณ์ เฟื่องฟุ้ง ตรียุทธนากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสตูล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล