ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

ศาลจังหวัดสตูลร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

ศาลจังหวัดสตูลร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ศาลจังหวัดสตูล โดย นางชุลีภรณ์ เฟื่องฟุ้ง ตรียุทธนากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลจังหวัดสตูล  และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสตูล ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  ดังนี้  เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน  ๖๖ รูป ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีทางศาสนามหามงคล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล  เวลา ๑๓.๐๐นาฬิกา พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศล ณ จุดชมวิวบ้านท่าอ้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน