ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

ศาลจังหวัดสตูล บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ศาลจังหวัดสตูล บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ ๔  สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นางชุลีภรณ์  เฟื่องฟุ้ง ตรียุทธนากุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล  พร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลจังหวัดสตูล ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสตูล  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๕ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา