ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมี นางชุลีภรณ์  เฟื่องฟุ้ง ตรียุทธนากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  โดยมีผู้พิพากษาศาลจังหวัดสตูล ผู้ประนีประนอม และบุคลากรศาลจังหวัดสตูล รวมทั้งประชาชนผู้มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และเพื่อส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล ให้คู่ความได้มีโอกาสเจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด  และเป็นธรรม ณ ศาลจังหวัดสตูล