ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) มาใช้ สำหรับการตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป : ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

ประกาศศาลจังหวัดสตูล เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดสตูล และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม

ประกาศศาลจังหวัดสตูล เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดสตูล และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ