ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) มาใช้ สำหรับการตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป : ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

ศาลจังหวัดสตูลร่วมกับธนาคารออมสินศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตตรัง จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ประจำปี ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดสตูลร่วมกับธนาคารออมสินศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตตรัง จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดสตูลร่วมกับธนาคารออมสิน ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตตรัง จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายศุภโชค  ก่อเกื้อ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอมประจำศาล ข้าราชการลูกจ้างศาลจังหวัดสตูล คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ศาลจังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการชำระหนี้กับธนาคาร ได้มีโอกาสใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก่อนมีการฟ้องร้องคดีต่อศาล เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อันนำมาซึ่งความพึงพอใจทุกฝ่าย ส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกของศาลยุติธรรมมากขึ้น