ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) มาใช้ สำหรับการตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป : ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลจังหวัดสตูลจัดโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นายศุภโชค  ก่อเกื้อ   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีคณะผู้พิพากษา ดะโต๊ะยุติธรรม ข้าราชการ ลูกจ้างและบุคลากรศาลจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และร่วมกันทำกิจกรรม  Big Cleaning Day กวาดขยะ เก็บขยะ ทำความสะอาดอาคารศาล  ณ ศาลจังหวัดสตูล  พร้อมทั้งปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล