ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) มาใช้ สำหรับการตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป : ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

ศาลจังหวัดสตูลร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ศาลจังหวัดสตูลร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดสตูลร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีนายศุภโชค  ก่อเกื้อ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นายไพโรจน์  มินเด็น  อธิบดีศาลปกครองสงขลา เป็นวิทยากรบรรยาย นางมาลี ศิรามาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล คณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้นำศาสนา และผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการโดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้มีการนำคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพิ่มมากขึ้นเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ผู้นำศาสนาหรือผู้นำชุมชน เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจในชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการแก้ปัญหาความแตกต่างและความขัดแย้งในชุมชนได้เป็นอย่างดี อันนำมาซึ่งความสงบสุขและความมั่นคงของสังคมที่ยั่งยืน  ณ สตารินทร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล