ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) มาใช้ สำหรับการตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป : ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

ศาลจังหวัดสตูลร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารจานเด็ด

ศาลจังหวัดสตูลร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารจานเด็ด
เมื่อวันที่ ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา นายศุภโชค  ก่อเกื้อ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล  มอบหมายให้ นายฐปนรรฆณ์  พยุง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสตูล ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารจานเด็ด เทศบาลเมืองสตูล ประจำปี ๒๕๖๑  ณ ถนนราษฎร์อุทิศ จังหวัดสตูล