ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) มาใช้ สำหรับการตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป : ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

ศาลจังหวัดสตูลร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน

ศาลจังหวัดสตูลร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และเชิญถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน ๑,๒๐๐ ครัวเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมีนายศุภโชค  ก่อเกื้อ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล ร่วมต้อนรับและมอบถุงยังชีพพระราชทาน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล