ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสตูลนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) มาใช้ สำหรับการตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป : ศาลจังหวัดสตูลเปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่ง ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ขอรับรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดสตูล หรือ โทร 074 711078 ต่อ 105

ศาลจังหวัดสตูลร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง

ศาลจังหวัดสตูลร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดสตูล โดย นายศุภโชค  ก่อเกื้อ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายวิวัฒน์  ฆังคะมะโน  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสตูล  ร่วมกิจกรรมโครงการ “หมอชวนวิ่ง” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรศาลจังหวัดสตูลและให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้วยการวิ่ง หรือการเดินที่ถูกวิธี  ณ โรงพยาบาลสตูล  จังหวัดสตูล